Enciclopedia de față trebuie privită nu ca o catalogare de tip dicționar în care cărțile tind să se regrupeze virtual în căsuțele clasificate ale bibliotecomiei, ci ca un organism viu. Meritul absolut al cărții este, în primul rând, unul estetic și, de aici, consecința – valoarea culturală. Acest lucru, reprezintă tocmai nivelul înalt al promovării judecății de valoare privind, bunăoară, existența ca atare a fenomenului greu de cuantificat. Nicolae Vasile are temeinice cunoștințe de filozofia, statistica și sociologia fenomenului cultural-artistic, el ia în calcul media producției epocii (Paul Georgescu) spre a stabili, în cunoștință de cauză, coordonatele cronologice ale valorii literare făcând trimitere prin acel „din” la o anume structură estetică a generației 2000, deși sunt aici probleme extrem de dificile, dat fiind faptul că această „generație” este și nu este ea însăși perfect cuprinsă în indici cronologici.

          O altă calitate a studiului este faptul că pune la dispoziția colaboratorilor o platformă generoasă unde ideile pot fi exprimate chiar cu riscul de a întreține o atmosferă conflictuală, totuși, una temperată de lipsa acelor accente de negații totale, lăsând liberă posibilitatea care angajează o astfel de atitudine să acorde celui care domină „peisajul” dreptul la replică. Pentru un lector neavizat, această „diplomație” nu este un lucru ușor de înțeles, Nicolae Vasile știe că un adevăr nu este rezultatul unei unanimități, mai ales în literatură. Se vede clar că el, prin această antologie, cultivă bunul gust și respectă cu strictețe faptul, eminamente simplu, că ceea ce este valoros pentru un grup de consumatori, în cazul unui individ nu reprezintă același lucru pentru alteritate. Ideile  sale filozofice privind natura specială a omului a cărui rațiune este de a fi centrul universului, scopul acestuia, ținta supremă, se desprind din poemele publicate în mai multe volume, grupate tematic în: Poezia iubirii, Poezia vieții, Poezia  filozofiei, Poezia poeziei.

          Nicolae Vasile, autorul volumului Sistemismul, a aplicat în acestă antologie-dicționar acest concept care dezocultează ținta, dorințele sistemice ale literaturii române contemporane, aplicând o analiză de natură etico-vizionară asupra poemului „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?” a lui Eminescu.

                                                                      George Toma VESELIU                                                                       dintr-o recenzie la Volumul I