Și-a adus Domnul iubirea, a-nsemnat desăvârșirea, apărând pe lume fericirea, traiul bun și înmulțirea! (Nicolae VASILE, din poezia APOTEOZA-Apare iubirea!…, volumul Universul Ciclic)