Apare o nouă fază de sinteză, altă temperatură și viteză apropie particule și le unesc, iar corpurile noi cresc, tot cresc. (Nicolae VASILE, din poezia GENEZA-Apare Pământul!…, volumul Universul Ciclic)