Tipologia umană în viziune sistemică: Omul neeuclidian este omul care se implică într-o activitate, dar în afară de componenta euclidiană a acesteia, are momente când nu mai evoluează pe axa activității, ci tinde spre axa divinității. Acesta simte că poate să unească cele două axe înainte de unirea lor firească, ducând astfel mai multe paralele la axa vieții, de aici și demumirea, prin similitudine cu geometria neeuclidiană. Este cazul marilor creatori,  conducători, credincioși etc. care ar fi în stare să-și dea viața pentru anumite idei, creație, iubire, țară, credință etc. Sunt oamenii care „au moartea în fișa postului”. Omul neeuclidian este de mai multe feluri: exponențial, oscilant convergent, oscilant permanent și oscilant divergent. (Nicolae VASILE, Sistemismul)