Tipologia umană în viziune sistemică: Pornind de la sistemul cu trei axe paralele de referință, axa vieții, axa activității și axa divinitătii, avem urmatoarele tipuri de oameni: omul euclidian și omul neeuclidian. Omul euclidian evoluează numai pe axa vieții spre cea a activității, adică respectă principiul euclidian al dreptelor paralele din geometria clasică. Acesta nu se întâlnește cu axa divinității decât la final, adică la moarte. Omul euclidian poate fi de două feluri: exponențial și oscilant (ciclic).Omul oscilant poate fi la rândul lui de trei categorii: convergent, permanent și divergent. (Nicolae VASILE, Sistemismul)