Erori sistemice: Lăcomia sistemică înseamnă graba ajungerii la rezultatul propus (de unde și zicala, graba strică treaba!), prin forțarea creierului și/sau a membrelor sistemului, peste nivelul normal de funcționare al acestora. Este ceea ce se înțelege prin temenul de clacare  sau supraîncărcarea sistemului. Pericolul constă în neatingerea rezultatului propus prin cedarea unor componente din sistem. Se întâmplă des în procesele educaționale.