Pământul, mare, dar finit,/ nu poate trăi la infinit,/ ce aruncăm în atmosferă,/ nu mai încape-n îngusta-i sferă! /// Nu mai poate fi pentru noi/ un infinit coş de gunoi,/ iar dintre toţi, cei mai nemernici/ sunt locuitorii săi puternici.